เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้นำศาสนา อสม. เบตงสนับสนุนเลิกใช้สารเคมี


11 ต.ค. 2562, 16:17ผู้นำศาสนา อสม. เบตงสนับสนุนเลิกใช้สารเคมี
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง จ.ยะลา ผู้นำศาสนา กลุ่ม อสม.ในพื้นที่อำเภอเบตงกว่า 100 คนเดินทางมาหน้าสำนักงานสาธรณสุขอำเภอเบตงพร้อมป้ายสนับสนุนการเลิกใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีข่มหญ้า และตัดหญ้า เพื่อกำจัด วัชพืช แทนการใช้สารเคมี  และเห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้สารเคมี เพราะปกติจะไม่ใช้สารเคมีปราบวัชพืชเพราะกลัวอันตราย ต่อสุภาพ  ผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

 

ด้านพ่อค้า ร้านจำหน่ายเคมีเกษตร  รายย่อย ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ระบุหากมีการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการกักตุนสินค้า เนื่องจาก ทางร้าน มีสินค้าน้อย  เชื่อว่าจะจำหน่ายหมดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากนี้  ขณะที่เกษตรกร ได้มีซื้อก่อนหน้านี้ไว้ กันบ้างแล้ว   แต่ก็ยังห่วงเกษตรกรที่จะต้องใช้สารเคมีตัวอื่นซึ่งราคาแพงกว่า3-4เท่าตัวจะทำให้ไม่คุ้มต้นทุนการผลิตหากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ
 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.