เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทอท. แจงภาพผู้โดยสารแน่นแถว รอคิว ตม.กว่า 3 ชั่วโมง ไม่เป็นความจริง


21 ก.ย. 2566, 14:20ทอท. แจงภาพผู้โดยสารแน่นแถว รอคิว ตม.กว่า 3 ชั่วโมง ไม่เป็นความจริง
วันนี้ ( 21 ก.ย.66 ) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ภาพผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณจุดตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมระบุว่าใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง นั้น

ทอท. ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งรวมถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอชี้แจงว่าโพสต์ ดังกล่าวไม่เป็นความจริง

จากการตรวจสอบการให้บริการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่า กระบวนการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศใช้เวลาสูงที่สุดเพียง 40 นาที และเวลารอคิวน้อยที่สุดใช้เวลาเพียง 12 นาที เฉลี่ยโดยรวมผู้โดยสารใช้เวลาประมาณ 25 นาที

ทั้งนี้ ในช่วง Peak Hour ผู้โดยสารจะใช้เวลารอคิวเพื่อตรวจหนังสือเดินทางเฉลี่ย 15 นาที และใช้เวลาหน้าเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง 60 วินาทีต่อคน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว ทอท. สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ที่ท่าอากาศยานควรปฏิบัติในเรื่องระยะเวลาการไหลเวียนผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก (Annex 9) โดยแนะนำให้กระบวนการผู้โดยสารขาเข้าไม่ควรเกิน 45 นาที และผู้โดยสารขาออกไม่ควรเกิน 60 นาที

สำหรับท่าอากาศยานอีก 5 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานดอนเมือง แม่ฟ้าหลวงเชียงราย หาดใหญ่ เชียงใหม่ และภูเก็ต ทอท. ได้กำหนดการดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า – ขาออกมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคำแนะนำของ ICAO เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลเช่นกัน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.